SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2004 - 9138320231 - Jure bokhandel

 

 
 
SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2004
   
 
Titel:SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2004
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:274 sid.
Förlag:Riksskatteverket
ISBN:9138320231
Serie:SKV Publikationer nr. 460 utg. 2
Ämnesord:Familjerätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

I handledning för bouppteckning m.m. behandlas framförallt bouppteckningar, arvsdeklarationer, arvsskatt och därmed sammanhängande ärenden. Skatteverket tog över uppgiften att registrera bouppteckningar och besluta om arvsskatt från tingsrätterna den 1 juli 2001.

I denna upplaga har ny lagstiftning och ändringar i gällande författningar som har beslutats till och med utgången av mars 2004 beaktats. Avgöranden av Högsta domstolen och Regeringsrätten har också beaktats fram till nämnda tidpunkt.
 
  © 2017 Jure AB