SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet - Bilagedel - 9138218461 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet - Bilagedel
   
 
Titel:SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet - Bilagedel
Anmärkning:Se huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2002
Omfång:322 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218461
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:121
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller åtta bilagor:
1. Begreppen utbildning och undervisning
2. Fristående skolor
3. Rektor i enskilda skolor
4. Överklagande enligt nuvarande skollagstiftning
5. Överklagande av betyg i andra länder
6. Växelvis boende - konsekvenser med avseende på barnomsorg, grundskola och skolskjuts
7. Skolan och arbetsmiljölagstiftningen
8. Skolans samarbete med andra huvudmän då det gäller elever i behov av särskilda stödåtgärder, särskilda skäl för personlig assistans i skolan
 
  © 2017 Jure AB