SOU 2003:47 Koncessionsavgift på televisionens område - 9138218593 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:47 Koncessionsavgift på televisionens område
   
 
Titel:SOU 2003:47 Koncessionsavgift på televisionens område
Anmärkning:Se prop. 2004/05:155.
Utgivningsår:2003
Omfång:161 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218593
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Koncessionsavgiftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om koncessionsavgift för TV-sändningar skall upphöra att gälla fr.o.m. oktober 2007. Under mellantiden bör avgiften för TV4 reduceras med 20 procent för 2004, 40 procent för 2005, 60 procent för 2006 och 80 procent för 2007. Vidare föreslås särregler för reklamintäkter i de regionala sändningarna. Koncessionsavgiften blir 20 procent av dessa intäkter.
 
  © 2017 Jure AB