SOU 2003:52 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet - 9138218755 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:52 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
   
 
Titel:SOU 2003:52 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
Anmärkning:Se även SOU 2004:12.
Utgivningsår:2003
Omfång:214 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218755
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om uppföljning inom läkemedelsområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras att uppgifter om patientens läkemedelsförskrivningar finns i olika patientjournaler, men den samlade informationen saknas. Detta kan i värsta fall leda till felaktig förskrivning av läkemedel. Därför föreslås att information om en patients samtliga köp av förskrivna läkemedel samlas i ett register hos Apoteket AB. Förteckningen skall regleras i en särskild lag som innehåller en rad bestämmelser till skydd för den enskildes integritet. Detta innebär att själva registreringen av uppgifter kan ske utan patientens medgivande men uppgifterna får inte lämnas ut utan patientens uttryckliga samtycke.
Vidare föreslås ett forskningsregister på nationell nivå som skall ingå i Socialstyrelsens hälsodataregister. I detta sammanhang måste kravet på patienternas samtycke slopas av praktiska skäl.
 
  © 2017 Jure AB