SOU 2003:49 Adoption - till vilket pris? - Volym 2 - 9138218666 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:49 Adoption - till vilket pris? - Volym 2
– Sammanställning av adoptionsforskning
   
 
Titel:SOU 2003:49 Adoption - till vilket pris? - Volym 2 – Sammanställning av adoptionsforskning
Anmärkning:Se prop. 2003/04:131.
Utgivningsår:2003
Omfång:91 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218666
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om internationella adoptioner
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:49
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB