Regeringens skrivelse 2003/04:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002 - 200304036 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2003/04:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002
Utgivningsår:2003
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304036
Serie:Propositioner nr. 2003/04:36
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB