SOU 2003:109 Must carry - 9138220261 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:109 Must carry
   
 
Titel:SOU 2003:109 Must carry
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2003:62, prop. 2003/04:118, SOU 2004:39, SOU 2005:62 och SOU 2006:51.
Utgivningsår:2003
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220261
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att vidaresändningsplikten för innehavare av kabelnät (must carry) skall finnas kvar även efter att de analoga sändningarna upphört. Plikten skall omfatta hela SVT:s utbud inklusive UR och text-TV. Även vissa icke avgiftsfinansierade program som fått särskilt sändningstillstånd skall kunna omfattas av must carry-plikten. Vidare tas frågor om distributionsformer och ersättning upp.
 
  © 2017 Jure AB