SOU 2003:111 Lantmäteriet - 9138220318 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:111 Lantmäteriet
– nya vägar för ökad samhällsnytta
   
 
Titel:SOU 2003:111 Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:5 och prop. 2007/08:134.
Utgivningsår:2003
Omfång:541 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220318
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Lantmäteriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:111
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 306 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bl.a. att en stor del av Lantmäteriverkets konkurrensutsatta uppdragsverksamhet tas över av den fria marknadens aktörer. Detta gäller den kartografin, direktförsäljningen av kartor, flygfoto och fotogrammetri, geodetisk mätning, geografisk informationsteknik samt mätservice och detaljkartor. Vidare föreslås att Lantmäteriverket får en uttalad roll som samordnare av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation och att Lantmäteriverket och de 21 länsvisa lantmäterimyndigheterna förs samman till en myndighet. Inskrivningsmyndigheterna inom domstolsväsendet bör dessutom föras över till Lantmäteriverket.
 
  © 2017 Jure AB