SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter - 9138220415 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter
   
 
Titel:SOU 2003:119 Rikstäckande databas för trafikföreskrifter
Anmärkning:Se prop. 2004/05:87.
Utgivningsår:2003
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220415
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Trafikföreskriftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att kommunernas trafikliggare skall slopas och ersättas av en rikstäckande databas för trafikföreskrifter, förkortad RDT. Trafikföreskrifter som avser lokal trafikreglering tillkännages elektroniskt genom databasen. Kommuner, länsstyrelser och Vägverket för in sina föreskrifter i databasen.
 
  © 2017 Jure AB