SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler - 9138220407 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler
– Demokrati, kultur, utveckling
   
 
Titel:SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler – Demokrati, kultur, utveckling
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2003
Omfång:384 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220407
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om allmänna samlingslokaler
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås att ett särskilt projektbidrag inrättas på 10 miljoner kronor till verksamhetsutveckling i allmänna samlingslokaler. Bidraget skall bl.a. användas för att samlingslokalerna skall kunna anpassas till ungdomars kulturformer. Vidare föreslås att kommunerna och föreningslivet inventerar både befintliga och tänkbara mötesplatser för att finna nya rum för nya aktiviteter. Kravet på upplåtelsetid i nyttjanderrättsavtal bör sänkas från 25 år till minst 5 år. Här föreslås även bl.a. att bidraget till handikappanpassning höjs till 200 000 kronor.
 
  © 2017 Jure AB