SOU 2003:116 Betesrätt vid fäbodbruk m.m. - 9138220385 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:116 Betesrätt vid fäbodbruk m.m.
   
 
Titel:SOU 2003:116 Betesrätt vid fäbodbruk m.m.
Utgivningsår:2003
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220385
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rätt till bete vid fäbodbruk och annan småskalig djurhållning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:116
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny lag om betesrätt som innebär dels att de nuvarande bestämmelserna i ägofredslagen om s.k. gemensamt bete får leva vidare, dels att det bete som utövas enligt sedvanerätten får stöd i lagen. Den omvända stängselskyldigheten bör få en starkare ställning som sedvanerätt i och med att bestämmelserna om stängselskyldighet i ägofredslagen enligt förslaget försvinner. Lagförslagen medför i övrigt att ägofredslagen upphävs.
 
  © 2017 Jure AB