SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling - 9138220555 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling
   
 
Titel:SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling
Anmärkning:Slutbetänkande. Bilagedel till betänkandet finns. Se även SOU 2003:79, SOU 2003:19, SOU 2002:99 och SOU 2002:68.
Utgivningsår:2003
Omfång:478 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220555
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Barnsäkerhetsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:127
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet diskuteras barns rätt till säkerhet och utveckling och föreslås bl.a. lagstiftningsåtgärder för att öka säkerheten i den miljö där barn och ungdomar vistas. Fokus läggs på olycksfall, men även självtillfogade skador och våld tas upp. Vidare fokuseras allvarliga och dödliga skador. Flera förslag gäller trafikmiljön, eftersom vägtrafikskador är den främsta dödsorsaken bland barn och ungdomar. Bl.a. föreslås obligatorisk cykelhjälm för alla cyklister och nya bilbälteskrav.
 
  © 2017 Jure AB