SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling - Bilagedel - 9138220563 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling - Bilagedel
   
 
Titel:SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling - Bilagedel
Anmärkning:Bilagedel till slutbetänkandet. Se även SOU 2003:79, SOU 2003:19, SOU 2002:99 och SOU 2002:68.
Utgivningsår:2003
Omfång:273 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220563
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Barnsäkerhetsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:127
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Innehåller åtta expertrapporter:
– Olycksfall, skador och säkerhet - vad ligger i begreppen? av professor Ragnar Andersson
– Barn som skadats i förskola och som behandlats vid Norrlands universitetssjukhus av professor Ulf Björnstig och forskningsassistent Johanna Björnstig
– En studie om lekplatsen för barn med funktionshinder av arkitekt Ingegerd Harvard
– Varför och hur skadas barn? av professor Staffan Janson
– Hur barn upplever olycksfall, olyckstillbud, skador och risker av fil.mag. Klara Johansson
– Självskador och självmord bland barn och unga - en sammanställning av journalist Maria Leijonhielm
– Plats för ungdom - om ungdomar och ungdomskulturer i det offentliga rummet av docent Mats Lieberg
– Ett nytt paradigm i synen på barn och barndom av fil.dr Bodil Rasmusson
 
  © 2017 Jure AB