SOU 2004:5 Från klassificering till urval - 9138220652 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:5 Från klassificering till urval
– en översyn av Totalförsvarets pliktverk
   
 
Titel:SOU 2004:5 Från klassificering till urval – en översyn av Totalförsvarets pliktverk
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:116.
Utgivningsår:2004
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220652
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av Totalförsvarets pliktverk
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Pliktverket skall få i uppdrag att genomföra ett utlokaliserat inskrivningsprov i syfte att ytterligare minska antalet som behöver infinna sig vid mönstringskontoren. De ekonomiska vinsterna kommer att till en början behövas för att hantera de större mönstringskullarna och kan därefter leda till besparingar. Förslagen bör innebära större möjligheter att hantera ett ökat intresse för försvarsutbildning bland kvinnorna. Vidare efterlyses en utredning av behovet och önskvärdheten av en kortare allmän utbildning i samhällstjänst som alternativ till den allmänna värnplikten.
 
  © 2017 Jure AB