SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen - 9138220679 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen
   
 
Titel:SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:173.
Utgivningsår:2004
Omfång:367 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220679
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Personsuppgiftslagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att den som skriver om personer i löpande text på internet, i e-post eller andra dokument inte skall behöva bry sig om alla regler i personuppgiftslagen (PUL) om hur uppgifterna får hanteras. Det räcker att se till att uppgifterna inte missbrukas för till exempel förtal.
Vidare föreslås bl.a. ändrade regler för skyldigheten att på begäran lämna registerutdrag med alla uppgifter om en person och nya regler om straffbarheten.
 
  © 2017 Jure AB