SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning - 9138220946 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning
   
 
Titel:SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning
Utgivningsår:2004
Omfång:341 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220946
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en översyn av verksförordningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 391 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller förslag till en myndighetsförordning som skall ersätta verksförordningen och vara direkt tillämplig på samtliga förvaltningsmyndigheter under regeringen. I myndighetsförordningen regleras frågor om myndighetens ledning och ledningens uppgifter, ärendenas handläggning, myndighetens arbetsgivarpolitik, myndighetens rätt att föra talan vid domstol, m.m.
 
  © 2017 Jure AB