SOU 2004:24 Utlandstjänstens villkor - 9138220954 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:24 Utlandstjänstens villkor
– Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering
   
 
Titel:SOU 2004:24 Utlandstjänstens villkor – Arbetsvillkor, ersättningssystem och skatteregler för statligt anställda under utlandsstationering
Utgivningsår:2004
Omfång:455 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220954
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utlandsvillkorsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:24
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt , Skatterätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en enhetlig reglering av frågorna om beskattning av ersättningar och förmåner under utlandsstationering för statligt anställda. Detta ger förutsättningar för parterna att ta fram ett enda utlandsvillkorsavtal som skall ersätta de nuvarande U-ALFA och URA.
 
  © 2017 Jure AB