SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen - 9138220792 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen
– en översyn
   
 
Titel:SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn
Anmärkning:Se även SOU 2003:52.
Utgivningsår:2004
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220792
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patientskadeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:12
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Av hänsyn till landstingens ansträngda ekonomi avstår utredningen från att lägga fram förslag om ändring av självriskbestämmelsen i patientskadelagen.

Däremot föreslås bl.a.
– att patientskadelagen skall gälla även viss vård som ges utomlands,
– en s.k. katastrofparagraf för synnerligen allvarliga skador,
– en straffbestämmelse för privata vårdgivare som inte har patientförsäkring,
– att den frivilliga läkemedelsförsäkringen utvidgas så att den omfattar även psykiska skador, dock endast allvarliga sådana.
 
  © 2017 Jure AB