SOU 2004:22 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter - 9138220938 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:22 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter
– Betänkande av Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter
   
 
Titel:SOU 2004:22 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter – Betänkande av Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter
Utgivningsår:2004
Omfång:368 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220938
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att de politiska partierna och de valkandidater som driver en personvalskampanj måste redovisa sina finanser.
Allmänhetens insyn i hur de politiska partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina kampanjer ska säkerställas genom en författningsreglerad redovisningsskyldighet.

 
  © 2017 Jure AB