SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse - 9138221071 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse
   
 
Titel:SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse
Utgivningsår:2004
Omfång:168 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221071
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås nödvändiga författningsändringar för att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention. I dag tillämpas den svenska flyktingbestämmelsen på ett sådant sätt att förföljelse som grundar sig enbart på en persons kön eller sexuella läggning inte kan leda till flyktingstatus.
 
  © 2017 Jure AB