SOU 2004:39 Nytt regelverk för marksänd digital-TV - 9138221209 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:39 Nytt regelverk för marksänd digital-TV
   
 
Titel:SOU 2004:39 Nytt regelverk för marksänd digital-TV
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2001:84, SOU 2001:90, SOU 2003:62, SOU 2003:109, SOU 2005:62 och SOU 2006:51. Se även prop. 2004/05:105, prop. 2005/06:112 samt prop. 2007/08:8.
Utgivningsår:2004
Omfång:313 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221209
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det skall krävas tillstånd enligt radio- och TV-lagen att bedriva verksamhet som operatörsföretag i det digitala marknätet. De viktigaste bedömningsgrunderna skall vara typ av programtjänster, täckningsgrad, teknisk kapacitet och kvalitet samt operatörens oberoende i förhållande till andra aktörer på medieområdet.

Regeringen ger tillstånd för public service-sändningarna, medan Radio- och TV-verket blir tillståndsmyndighet för betal-TV-sändningar. Regeringens tillstånd skall gälla i sex år. Övriga tillstånd skall gälla i max två år med rätt till förlängning i två omgångar. Tillståndet skall kunna återkallas om operatören bryter mot lagstadgade villkor.
 
  © 2017 Jure AB