SOU 2004:40 Kortare instanskedja och ökad samordning - 9138221217 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:40 Kortare instanskedja och ökad samordning
– Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation
   
 
Titel:SOU 2004:40 Kortare instanskedja och ökad samordning – Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2003:70 och slutbetänkande SOU 2005:77 del 1 och 2 samt prop. 2006/07:122.
Utgivningsår:2004
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221217
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:PBL-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:40
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 167 SEK exkl. moms

 

I samarbete med Miljöbalkskommittén föreslås att vissa ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL), framför allt bygglov, skall överprövas hos miljödomstolarna. Dessa får då kompetens i både miljö- och byggfrågor och instanskedjan blir kortare än i dagens organisation. Som ett alternativ föreslås en fortsatt prövning i förvaltningsdomstolar, men en kortare instanskedja än i dag genom att länsstyrelserna tas bort.
 
  © 2017 Jure AB