SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation - 9138221187 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
   
 
Titel:SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2005:59. Se även SOU 2004:37, SOU 2003:124, SOU 2002:107, SOU 2002:50 och SOU 2000:116.
Utgivningsår:2004
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221187
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalkskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:38
Ämnesord:Miljörätt , Processrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet redovisas tre alternativ för hur den tillståndsprövning som nu sker vid miljödomstolarna i första instans kan flyttas till förvaltningsmyndigheter.

Förslaget gäller tillståndsprövningen av vattenverksamheter och stora miljöfarliga verksamheter (A-verksamheter) som i dag görs vid fem miljödomstolar samt av övriga miljöfarliga verksamheter (B-verksamheter) som görs av särskilda miljöprövningsdelegationer vid de 21 länsstyrelserna.

Ett av alternativen innebär att all tillståndsprövning av både vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter skall ske vid 3-5 regionala miljöprövningsdelegationer.

Förslagen innebär små förändringar när det gäller överprövningen av de ärenden och mål som prövas enligt miljöbalken. Av större betydelse är förslaget om överprövning av vissa ärenden enligt plan- och bygglagen.
 
  © 2017 Jure AB