SOU 2004:28 Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader - 9138221012 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:28 Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader
   
 
Titel:SOU 2004:28 Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader
Utgivningsår:2004
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221012
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ändamålsfastighetskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Nya villkor för Operan, Dramaten och andra kulturhus. Försvarets natursköna marker räddas åt det rörliga friluftslivet. Kommitténs förslag i huvuddrag:
– Vissa kulturinstitutioner samt universitet och högskolor skall slippa betala marknadshyra (eftersom det inte finns någon marknad för dessa lokaler).
– Tvister skall avgöras av en statlig nämnd.
– Statliga myndigheter och institutioner skall redovisa sin lokalförsörjning och kommande förändringar i sitt lokalinnehav till regeringen.
– Den mark som Försvarsmakten inte längre behöver skall enligt nuvarande regler säljas på marknadsmässiga villkor. Om marken är av värde för friluftslivet skall den dock kunna vara kvar i statlig ägo och hyras ut till t.ex. en kommun eller en organisation.
 
  © 2017 Jure AB