SOU 2004:52 Samhällets behov av betaltjänster - 9138221411 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:52 Samhällets behov av betaltjänster
   
 
Titel:SOU 2004:52 Samhällets behov av betaltjänster
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2005:5 samt prop. 2006/07:55.
Utgivningsår:2004
Omfång:270 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221411
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Post- och kassaserviceutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Enligt kommittédirektivet skall utredaren bl.a. ta ställning till om det är Posten som bör tillhandahålla kassaservicen och eventuellt föreslå andra former för denna. Jfr tidigare förslag enligt prop. 2001/02:34.
 
  © 2017 Jure AB