SOU 2004:60 Samspel och integration - 9138221519 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:60 Samspel och integration
– Nationell organisation för deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
   
 
Titel:SOU 2004:60 Samspel och integration – Nationell organisation för deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
Utgivningsår:2004
Omfång:135 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221519
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:60
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I betänkandet ges förslag till en samlad nationell organisation för dialog och informationsspridning mellan berörda aktörer i EU:s FoU-samarbete.
 
  © 2017 Jure AB