SOU 2004:53 Bevara ljud och rörlig bild - 913822142X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:53 Bevara ljud och rörlig bild
– Insamling, migrering - prioritering
   
 
Titel:SOU 2004:53 Bevara ljud och rörlig bild – Insamling, migrering - prioritering
Utgivningsår:2004
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822142X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SLBA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen i betänkandet:
– De grundläggande principerna i pliktexemplarslagen vad gäller insamling och prioritering skall gälla fortsättningsvis.
– Statens ljud- och bildarkiv föreslås få i uppdrag att samla in radio- och televisionsprogram genom egen insamling.
– Filmer föreslås bli undantagna från leveransplikt, i de fall pliktexemplar av videogram av filmen levereras.
– Material, som inte är dubbletter och som samlats in, föreslås bli bevarade genom överföring av uppgifterna till nya tekniska system (migrering). Vidare föreslås att ett migreringsprojekt startas för att migrera det insamlade materialet.
 
  © 2017 Jure AB