SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen - 913822187X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
   
 
Titel:SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2005:111 samt prop. 2007/08:98.
Utgivningsår:2004
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822187X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:80
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Familjerätt

Pris: 339 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande innehåller förslag om ändringar i berörda lagar om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, för att Sverige skall kunna tillträda Haagkonventionen om bortförda barn. Även förslag om kompletterande bestämmelser som behövs till den nya Bryssel II-förordningen (rådets förordning (EG) nr 1347/200 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn).
 
  © 2017 Jure AB