SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor - 9138213583 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
   
 
Titel:SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Anmärkning:Se även Ds 2001:17 och Ds 2001:40.
Utgivningsår:2000
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213583
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Konkurrensrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:117
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att konkurrenslagen ändras så att offentliga aktörer hindras från att snedvrida konkurrensen. Ifrågasätter kommunallagens självkostnadsprincip och avgiftsförordningens bestämmelser när det gäller pristak. Här pekas på vissa behov av ändringar i lagen om offentlig upphandling samt av några lagar som specialreglerar t.ex. turistväsendet och verksamheter som sysselsätter handikappade. Det finns också ett principiellt behov av att införa sanktioner mot s.k. domstolstrots.
 
  © 2017 Jure AB