SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten - 9138211637 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten
   
 
Titel:SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten
Utgivningsår:2000
Omfång:684 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211637
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1998 års pliktutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 365 SEK exkl. moms

 

För att försvaret skall kunna ta till vara kvinnors kompetens föreslås att plikten för kvinnor utökas till att gälla även värnplikt och grundutbildning med civilplikt som är längre än 60 dagar. Dessutom föreslås t.ex. platsgaranti för högre utbildning, bättre förmåner, meritvärde för grundutbildningen, fria högskoleprov, högskolestudier under utbildningen samt förtur vid antagning t.ex. till polisutbildning.
 
  © 2017 Jure AB