SOU 2000:26 Körkortsingripanden - 9138211734 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:26 Körkortsingripanden
   
 
Titel:SOU 2000:26 Körkortsingripanden
Utgivningsår:2000
Omfång:305 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211734
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om körkortsingripanden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 186 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att dagens system med återkallelse av körkort vid trafikrelaterade brott ersätts med ett system som består av dels prickning vid mindre förseelser, dels tillfälligt förarförbud vid grov vårdslöshet i trafik, trafikonykterhetsbrott, brott mot stopplikt, allvarliga fortkörningar och liknande brott mot trafiksäkerheten.
 
  © 2017 Jure AB