SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m. - 9138212366 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
   
 
Titel:SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2000:59, prop. 2000/01:97 och prop. 2002/03:87.
Utgivningsår:2000
Omfång:348 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212366
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkoholutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Förslagen om handel m.m. med teknisk sprit bygger på regelsystemet för alkoholskatt och kontrollen av denna skatt. Utgångspunkten är att en och samma myndighet skall kunna kontrollera efterlevnaden av samtliga regler. Till stöd för prövningen skall det finnas centralt utfärdade föreskrifter om denaturering. Begreppen teknisk sprit och alkoholhaltigt preparat frikopplas från tullbestämmelserna och definieras självständigt, ur ett alkoholpolitiskt perspektiv. Lagstiftningen om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat arbetas in i alkohollagen.
 
  © 2017 Jure AB