SOU 2000:69 Kraftavtal och leveranskoncessioner - 9138212595 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:69 Kraftavtal och leveranskoncessioner
– Effekter av koncessionssystemets förtida upphörande
   
 
Titel:SOU 2000:69 Kraftavtal och leveranskoncessioner – Effekter av koncessionssystemets förtida upphörande
Anmärkning:Se även Ds 2003:22 och prop. 2003/04:135.
Utgivningsår:2000
Omfång:64 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212595
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kraftavtalsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 127 SEK exkl. moms

 

Här redovisas resultaten av en enkät till de 135 företag som var elleveranskoncessionärer när systemet upphörde den 1 november 1999 samt uppföljande intervjuer med ett trettiotal svarande samt med några avtalsmotparter till f.d. koncessionärer. Utredningen menar att resultaten inte ger anledning till några allmänna och övergripande åtgärder för att justera ingångna avtalsvillkor eller till förhandlingar i enskilda fall.
 
  © 2017 Jure AB