SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen - 9138212382 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
   
 
Titel:SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
Utgivningsår:2000
Omfång:340 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212382
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av budgetprocessen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I betänkandet pekas på att den nya budgetprocessen har på det hela taget fungerat väl, men det finns också två problem. Det ena är att det bedrivs två snarlika budgetarbeten per år både i regeringen och riksdagen och det andra är att systemet med budgeteringsmarginal inte har fungerat väl. För att komma tillrätta med problemen föreslås bl.a. att vårpropositionen bör inriktas på långsiktiga frågor och budgetpropositionen på frågor som rör det kommande budgetåret. Vidare bör utgiftstaket kompletteras med ett utgiftsmål som ligger på en lägre nivå än utgiftstaket.
 
  © 2017 Jure AB