SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier - 9138212439 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
   
 
Titel:SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
Anmärkning:Se bl.a. prop. 2001/02:7.
Utgivningsår:2000
Omfång:296 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212439
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:PARK-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Innehåller tre rapporter: (1) Försök med ny regional samhällsorganisation, (2) Regionalisering och flernivåpolitik - Kalmar och Skåne län och (3) Länsstyrelsens nya roll i Kalmar, Skåne och Västra Götalands län.
 
  © 2017 Jure AB