SOU 2000:72 Sjukförsäkringen - 9138212692 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:72 Sjukförsäkringen
– basfakta och utvecklingsmöjligheter
   
 
Titel:SOU 2000:72 Sjukförsäkringen – basfakta och utvecklingsmöjligheter
Anmärkning:Se SOU 2000:121 och prop. 2001/02:9.
Utgivningsår:2000
Omfång:318 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212692
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sjukförsäkringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:72
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

I betänkandet analyseras orsakerna till de kraftigt ökande kostnaderna för sjukförsäkringen under de senaste åren. Här konstateras bl.a. att antalet sjukdagar ökade med 25 miljoner mellan 1997-99 till totalt 75 miljoner, att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns och att kommun- och landstingsanställda kvinnor har en väsentligt högre sjukfrånvaro än andra kvinnor. Vidare är de regionala skillnaderna stora. Sjukfrånvaron tycks vara högst i Västerbottens län för både män och kvinnor. Här föreslås bl.a. att sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar, förlängs till två månader och att arbetsgivaravgiften sänks. Sjukskrivningsperioden tidsbegränsas till tolv månader. Därefter ersätts sjukpenningen vid behov av s.k. rehabiliteringslön eller av lönebidrag.
 
  © 2017 Jure AB