SOU 2000:77 Omhändertagen - 9138212811 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:77 Omhändertagen
– Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
   
 
Titel:SOU 2000:77 Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
Anmärkning:Se prop. 2002/03:53.
Utgivningsår:2000
Omfång:338 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212811
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LVU-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att barnets rätt stärks i LVU-lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Barnets bästa med stöd i Barnkonventionen skall vara avgörande vid alla beslut. Barnets rätt stärks vid domstolsförhandlingen genom bl.a. särskilda krav på den som förordnas till offentligt biträde för barnet. Socialnämndens uppföljning av barn och unga måste förbättras genom regelbundna personliga besök och enskilda samtal med barnet, inte bara med de vuxna. Socialnämnden skall vidare i betydligt högre utsträckning än nu ta initiativ till att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna om det bedöms vara bäst för barnet. Yngre barn skall kunna få hjälp på hemmaplan trots att föräldrarna motsätter sig det.
 
  © 2017 Jure AB