SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga - 9138213737 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga
   
 
Titel:SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2000
Omfång:468 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213737
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om läkemedelsförmånen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

Bilagedelen innehåller nio bidrag av forskare och experter på läkemedelsområdet. Här redovisas bl.a. läkemedelsdistributionen m.m. i Europa, läkarnas, allmänhetens och apotekspersonalens syn på läkemedelssubventioner samt distriktsläkarnas syn på läkemedelsförskrivning.
 
  © 2017 Jure AB