SOU 2000:82 Högskolans styrning - 9138212889 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:82 Högskolans styrning
   
 
Titel:SOU 2000:82 Högskolans styrning
Utgivningsår:2000
Omfång:224 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212889
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredning om högskolans styrning - en utvärdering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att ersättningsbeloppet för utbildningsplatser inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik höjs. Målet för antal doktorsexamina bör diskuteras i budgetdialogen mellan lärosätena och utbildningsdepartementet. De lärosäten som producerar flest doktorer belönas med en doktorspremie. En separat medelstilldelning för forskarutbildningen föreslås efter dansk modell. Det innebär att resurser tilldelas dels för studiestöd och dels för att täcka utbildningskostnaderna. Styrelserna för universitet och högskolor bör ges möjlighet att spela en aktivare roll i prioriteringen av olika forskningsområden. Tar också upp högskolans lokalförsörjning.
 
  © 2017 Jure AB