SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - 9138212951 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
   
 
Titel:SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
Anmärkning:Se bl.a. Ds 2001:22 och prop. 2001/02:7.
Utgivningsår:2000
Omfång:421 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212951
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Parlamentariska regionkommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:85
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att försöksverksamheten i Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län förlängs fram till den 31 december 2006. Försöksverksamheten bör utvidgas till fler län. Ansvarsfördelningen mellan staten och självstyrelseorganen i länen föreslås bli tydligare, liksom mellan länsstyrelserna och självstyrelseorganen.
 
  © 2017 Jure AB