SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande - 9138221888 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
   
 
Titel:SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:124.
Utgivningsår:2004
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221888
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skuldsaneringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:81
Ämnesord:Insolvensrätt , Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

En översyn av skuldsaneringsförfarandet pågår med sufte att detta skall förenklas och effektiviseras.

Bland förslagen i den utredning finns:
– Kronofogdemyndigheten ska fullt ut pröva en ansökan om skuldsanering.
– Den kommunala budget- och skuldrådgivningen ska inte bara hjälpa gäldenären med att ansöka om skuldsanering utan även ge råd och stöd efter ett beslut om skuldsanering.
–Konsumentverket ska vara samordnande central myndighet för den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

 
  © 2017 Jure AB