SOU 2004:83 Hjälpmedel - 913822190X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:83 Hjälpmedel
   
 
Titel:SOU 2004:83 Hjälpmedel
Anmärkning:Se även SOU 2004:103.
Utgivningsår:2004
Omfång:467 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822190X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LSS- och hjälpmedelsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås åtgärder för att ta bort de hinder som finns för funktionshindrades fulla delaktighet i samhället.
 
  © 2017 Jure AB