SOU 2004:86 Var går gränsen? - 9138222000 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:86 Var går gränsen?
   
 
Titel:SOU 2004:86 Var går gränsen?
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2005:25 och prop. 2004/05:126.
Utgivningsår:2004
Omfång:248 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222000
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkoholinförselutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet ges förslag på åtgärder för att minska de problem som ökad införsel och vidareförsäljning av alkohol skapar.
Här redovisas även bl.a. en kartläggning av utvecklingen när det gäller gränshandel, privatinförsel, smuggling och vidareförsäljning av alkohol som förs in över gärnserna, framförallt i södra Sverige.
 
  © 2017 Jure AB