SOU 2004:88 Tobakskontroll i internationellt perspektiv - 9138222027 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:88 Tobakskontroll i internationellt perspektiv
   
 
Titel:SOU 2004:88 Tobakskontroll i internationellt perspektiv
Anmärkning:Se prop. 2004/05:118.
Utgivningsår:2004
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222027
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

I enlighet med WHO:s ramkonvention och EU:s direktiv 2003/33/EG om tobaksreklam föreslås ett allmänt förbud mot reklam och marknadsföring av tobak till konsumenter med vissa undantag. Dessutom föreslås ett förbud för tillverkare, partihandlare och importörer av tobak att sponsra evenemang för en bred publik. För detaljhandlarna föreslås flera nya regler för att de skall klara av sitt uppdrag att hindra personer under 18 år att köpa tobak. Vidare föreslås en allmän hänsynsregel som skydd mot exponering för tobaksrök. Slutligen diskuteras tillsynsfrågor och sanktioner.
 
  © 2017 Jure AB