SOU 2004:94 K-märkt - 9138222159 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:94 K-märkt
– Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
   
 
Titel:SOU 2004:94 K-märkt – Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2003:81.
Utgivningsår:2004
Omfång:282 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222159
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kulturbebyggelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:94
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet ges förslag till regler som skall ge bättre möjligheter för kommuner och länsstyrelser att långsiktigt skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och sådant lösöre som bidrar till en byggnads kulturvärden.
 
  © 2017 Jure AB