SOU 2004:98 För oss tillsammans - 9138222191 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:98 För oss tillsammans
– Om utbildning och utvecklingsstörning
   
 
Titel:SOU 2004:98 För oss tillsammans – Om utbildning och utvecklingsstörning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se delbetänkande SOU 2003:35 samt prop. 2005/06:148.
Utgivningsår:2004
Omfång:333 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222191
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Carlbeck-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:98
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörningar skall ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Därför föreslås här ändringar i skollagen som gör att bestämmelserna i största möjiga utsträckning skall bli gemensamma för de olika skolformerna.
 
  © 2017 Jure AB