SOU 2004:92 En samlad järnvägslagstiftning - 9138222124 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:92 En samlad järnvägslagstiftning
   
 
Titel:SOU 2004:92 En samlad järnvägslagstiftning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se bilagedel. Se även prop. 2003/04:123, prop. 2003/04:127, SOU 2003:104 samt SOU 2002:48.
Utgivningsår:2004
Omfång:347 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222124
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Järnvägsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:92
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Här lämnas förslag om hur den reviderade verisonen av COTIF* skall införlivas i svensk rätt. Utgångspunkten har varit att skapa en modern samlad järnvägslagstiftning.

* COTIF = fördrag om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.
 
  © 2017 Jure AB