SOU 2004:105 Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet - 9138222329 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:105 Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet
   
 
Titel:SOU 2004:105 Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet
Utgivningsår:2004
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222329
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:UTÖ-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:105
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Syftet med utredningen är att överväga förslag till bestämmelser som ger fördelningssystemet förmåga att hantera situationer med stora överskott med automatik.
 
  © 2017 Jure AB