SOU 2004:108 Personskyddet för den centrala statsledningen - 9138222361 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:108 Personskyddet för den centrala statsledningen
   
 
Titel:SOU 2004:108 Personskyddet för den centrala statsledningen
Anmärkning:Se prop. 2005/06:54.
Utgivningsår:2004
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222361
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Personskyddsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:108
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen i betänkandet:
– Personskyddssystemet bör i framtiden bygga på bedömningar av, förutom kända hot, även okända eller latenta hot som hänger samman med en skyddspersons sistuation.
– Den information som Säpo får bör fördjupas och förbättras.
– Under vissa förutsättningar skall Säpo kunna få uppgifter från hälso- och sjukvården och från kriminalvården.
 
  © 2017 Jure AB