SOU 2004:109 Energideklarering av byggnader - 913822237X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:109 Energideklarering av byggnader
– För effektivare energianvändning
   
 
Titel:SOU 2004:109 Energideklarering av byggnader – För effektivare energianvändning
Anmärkning:Se även SOU 2005:67 och prop. 2005/06:145.
Utgivningsår:2004
Omfång:323 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822237X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om byggnaders energiprestanda
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:109
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentet och Europeiska unionens råds direktiv om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG). Direktivet syftar till att effektivisera energianvändningen i bebyggelsen och därigenom bidra till ett minskat utsläpp av klimatberoende växthusgaser.
 
  © 2017 Jure AB